Mürztaler Werkstatt Konzert 6.11.1987

Concert, Out of Graz

Dates
6.11.1987

Location
Galerie K
Kindberg

Series
Mürztaler Werkstatt

Komponistin / Komponist: David Babcock
Musikerin / Musiker: Josef Maierhofer

Retrospective
Retrospective
Retrospective