Takashi Hanabusa, Yoji Jikihara, Shimao Shinzo, Gen Tokura und Matsutoshi Takagi
Young photo scene Japan (preliminary program)

Recent work by Japanese photographers Takashi Hanabusa, Yoji Jikihara, Shimao Shinzo, Gen Tokura and Matsutoshi Takagi


Photographs, Exhibition

Dates
14.9.–14.10.1977

Details
Veranstalter: Kulturreferat der Stadt Graz

Location
Ganggalerie im Rathaus
Graz

Takashi Hanabusa, Yoji Jikihara, Shinzō Shimao, Gen Tokura und Matsutoshi Takagi

Retrospective
Retrospective
Retrospective