Olivier Messiaen
Mürztaler Werkstatt Konzert 23.10.1993 I

Concert, Out of Graz

Dates
23.10.1993

Location
Automationstechnik GesmbH, Langenwang
Langenwang

Series
Mürztaler Werkstatt

Komponistin / Komponist: Olivier Messiaen
Musikerin / Musiker: Thomas Larcher
Musikerin / Musiker: Christian Altenburger
Musikerin / Musiker: Franz Bartolomey
Musikerin / Musiker: Elmar Schmid

Retrospective
Retrospective
Retrospective