Scelsi / Schulkowsky
mp Konzert 6.10.1990 VII

Concert

Dates
6.10.1990

Details
6.10.1990, 24:00

Location
Stefaniensaal (Grazer Kongress)
Graz

Series
musikprotokoll 1990

Komponistin / Komponist: Giacinto Scelsi
Komponistin / Komponist: Robyn Schulkowsky
Ensemble / Gruppe / Band: Percussion Project
Musikerin / Musiker: Robyn Schulkowsky
Musikerin / Musiker: Isao Nakamura
Musikerin / Musiker: Günter Meinhart
Musikerin / Musiker: Fredy Studer

Retrospective
Retrospective
Retrospective