Hába / Osterc / Wyschnegradsky
mp Konzert 20.10.1988 I

Concert

Dates
20.10.1988

Details
20.10.1988, 20:00

Location
Saal Steiermark (Grazer Congress)
Graz

Series
musikprotokoll 1988

Komponistin / Komponist: Alois Hába
Komponistin / Komponist: Slavko Osterc
Komponistin / Komponist: Ivan Wyschnegradsky
Ensemble / Gruppe / Band: Pro Arte-Ensemble Graz
Musikalische Leitung: Karl Ernst Hoffmann

Retrospective
Retrospective
Retrospective