Zeitgenossenschaft / The Contemporary

Ausstellung zum Symposion über Fotografie IX


Ausstellung

Daten
15.10.–7.11.1987

Ort
Forum Stadtpark
Graz

Fotografie: Pidder Auberger
Fotografie: Walter Berger/B. Ona
Fotografie: Clegg & Guttmann
Fotografie: Barbara Ess
Fotografie: Peter Fischli
Fotografie: David Weiss
Fotografie: Nan Goldin
Fotografie: Alex Hütte
Fotografie: Karen Knorr
Fotografie: Michaela Moscouw
Fotografie: Ulrike Ottinger
Fotografie: Henk Tas
Fotografie: Wink Van Kempen

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive