Peter Hauser / André Zechner
Ausstellung Peter Hauser / André Zechner

Ausstellung

Daten
5.–17.9.1967

Ort
Galerie 16
Graz

Künstlerin / Künstler / Gruppe: Peter Hauser
Künstlerin / Künstler / Gruppe: André Zechner

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive