Karassikov / Billone / Spahlinger
mp Konzert 11.10.2001

Konzert

Daten
11.10.2001

Details
11.10.2001, 21:00

Ort
Kulturzentrum bei den Minoriten
Graz

Serie
musikprotokoll 2001

Komponistin / Komponist: Vadim Karassikov
Komponistin / Komponist: Pierluigi Billone
Komponistin / Komponist: Mathias Spahlinger
Ensemble / Gruppe / Band: ensemble recherche Freiburg

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive