Soziale Plastik

Ausstellung

Daten
21.9.–26.10.1998

Ort
Palais Attems
Graz

Künstlerin / Künstler / Gruppe: Sanjin Jukic
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Mirko Maric
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Hoshyar Mohiden
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Anh Tam Nguyen
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Rasema Sandic
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Miralem Srkalovic
Künstlerin / Künstler / Gruppe: Ercan Tursun

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive