Scelsi / Pandula / Wyschnegradsky / Hába
mp Konzert 21.10.1988 II

Konzert

Daten
21.10.1988

Details
21.10.1988, 20:00

Ort
Kammermusiksaal (Grazer Kongress)
Graz

Serie
musikprotokoll 1988

Komponistin / Komponist: Giacinto Scelsi
Komponistin / Komponist: Dusan Pandula
Komponistin / Komponist: Ivan Wyschnegradsky
Komponistin / Komponist: Alois Hába
Ensemble / Gruppe / Band: Hába-Quartett

Retrospektive
Retrospektive
Retrospektive